Tendències i el seu impacte: darrer capítol de la trilogia. 2


I aquí arriba el darrer capítol de la meva particular trilogia sobre l’aplicació pràctica de l’anàlisi de tendències. Parlava fa uns mesos sobre “com capturar tendències i donar-los un ús pràctic” i agafava l’exemple de la combinació, mitjançant l’establiment d’escenaris futurs, de tendències demogràfiques, sectors salut, alimentació i tecnològic. Doncs bé, per acabar d’exemplificar i seguint en la línia dels dos posts anteriors (“De què parlem quan parlem quan parlem d’aplicar anàlisi de tendències i “com capturar tendències i donar-los un ús pràctic“) veurem quins resultats finals en podem extreure d’aquesta combinació. market

Seguint amb l’exemple, si analitzem les dades disponibles ja sabem que es dibuixen escenaris en què hi ha canvis relacionats amb les dietes, la salut, el medi ambient i el creixement econòmic i social. Les previsions apunten a que bona part de la població mundial anirà creixent a ritmes exponencials i bona part d’aquesta població acabarà vivint en grans àrees urbanes. Hi haurà canvis en les dietes i la funcionalitat de molt aliments; conviuran diversos tipus de distribució alimentària tot i que tots ells es veuran impactats per la manera en com es generen, processen i distribueixen els aliments. Aquí entraran en joc conceptes com la sostenibilitat i la transparència que afectaran no només a la pròpia composició de l’aliment sinó que a la seva traçabilitat i comunicació.

Òbviament, el impacte que aquest fenomen tindrà a diferents parts del món i sobre diferents indústries serà totalment divers. Cal recordar que no totes les macro tendències i tendències impacten de la mateixa manera arreu de diferents zones: el context sí importa i quan parlem de context ens referim a condicionants de tipus social, cultural, econòmic i polític.

Davant del què arriba però, és hora de pensar i implementar estratègies i accions per tal de saber com distribuirem aliments a grans ciutats, com alimentarem a poblacions envellides, quin paper hi tindrà la tecnologia, com comunicarem nous productes i serveis als clients. Com podrem satisfer als nostres clients? Com podrem satisfer als ciutadans? Què ens demanaran, com i per què?

L’anàlisi de l’impacte de tendències, com hem vist en aquesta trilogia de posts pot ser complex i ha de tractar amb moltes dades de molt tipus. Alhora, s’ha de veure enriquit per un anàlisi de tipus molt transversal, entre àmbits sovint dispars, que ens dugui a detectar aquests canvis i, a més a més, que ens permeti establir les preguntes correctes que poden dur al disseny i millora d’estratègies, serveis, productes i experiències. Tot, per donar resposta a les necessitats dels nostres clients i adaptar-nos a allò que arriba.

Parlant ras i curt, està bé veure-les venir, però encara està millor donar-hi solucions pràctiques, cert?

informació


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Tendències i el seu impacte: darrer capítol de la trilogia.

  • Clara Vergés

    Ens han venut tantes vegades que hem de planificar i rumiar que a vegades entrem en bucle. Donem moltíssima importància a les eïnes com si fossin màgiques i cal PASSAR A L’ACCIÓ!!!

    • emmap Post author

      Exacte Clara, la meitat del camí és interpretar la informació i extreure insights. L’altra meitat és utilitzar aquesta informació, baixar-la a terra i implementar accions i projectes reals. En altres paraules, treballar sobre el camp i aportar serveis, productes i experiències reals als teus clients (o potencials clients).