Investigació d’usuaris i Experiència d’usuari


port-slider22

Conèixer els usuaris, qui són, com es mouen, les seves motivacions, és una condició indispensable per a innovar en els seus productes i serveis.

Amb Emma Pivetta podrà:

  • Saber qui són els seus usuaris mitjançant la planificació i realització de: estudis d’usabilitat, estudis etnogràfics, enquestes d’usuaris i sessions de disseny participatiu.
  • Com es comporten en determinats contextes i quines tendències els hi impacten a través de anàlisi contextual, anàlisi de tendències i posicionament al mercat.
  • Entendre les necessitats dels seus usuaris, saber què volen i com ajudar-los tot utilitzant les dades de la investigació per: guiar la presa de decisions en el seu negoci i dissenyar nous productes i serveis.